Exam24h Channel

E
Last updated last month

Exam24h Channel là một hệ thống thi thử Online với nhiều tính năng dành cho Học sinh và Giáo viên.

1. Thi thử Online hoàn toàn miễn phí:

 • Hệ thống Exam24h cho phép các bạn học sinh đăng ký tài khoản, chọn chủ đề và tham gia thi thử hoàn toàn miễn phí

 • Ở mỗi Đề thi các em học sinh có thể xem được bảng xếp hạng cho

 • Giáo viên có thể tạo kênh và đăng tải đề thi.

 • Với mỗi kênh của Giáo Viên, học sinh có thể Theo dõi, đánh giá kênh.

 • Một kênh có thể thêm nhiều thành viên làm quản trị viên của kênh đó.

 • Mỗi kênh sẽ được quy định bởi nhóm chủ đề.

 • Đề thi có chế độ thi Online (Mô phỏng một kỳ thi thực tế theo thời gian thực)

 • Học sinh tham gia thi sẽ được chấm điểm ngay lập tức sau khi nộp bài hoặc sau một khoảng thời gian công bố (Với chế độ thi Online)

 • Có bảng xếp hạng các học sinh tham gia thi theo từng bài thi, theo mùa giải.

 • Có hệ thống tính điểm số cũng như Level tích lũy của từng học sinh.

 • Học sinh khi đăng ký tài khoản và tham gia thi hệ thống sẽ lưu lại những đề thi cũng như kênh của học sinh, sau đó tự gán cho học sinh một nhóm chủ đề và đưa ra gợi ý những kênh cũng như những bài thi phù hợp.

 • Hệ thống thông báo và Bình luận theo thời gian thực.