Liên hệ Exam24h

Liên hệ giải đáp thắc mắc về Exam24h

Dưới đây là thông tin liên hệ để các em học sinh có thể liên hệ tới Exam24h giải đáp các thắc mắc liên quan tới đề thi, lịch thi... Các thầy cô giáo có những thắc mắc liên quan tới Tạo kênh, đăng tải đề thi. Trợ giúp đăng tải, Banner...

Số điện thoại các Supporter:

 • Trần Đức Hoài: 081.512.2114

 • Vũ Văn An: 0984.126.141

Email support:

 • Email: support@exam24h.com

Hộp chat Support:

 • Hộp chat Support của chúng tôi chỉ support Nhà sáng tạo nội dung.

 • Bất cứ khi nào bạn cần Support liên quan tới Kênh của bạn. Hãy sử dụng Hôp chat ở Studio. Chúng tôi sẵn sàng support bạn.

Thời gian Support:

 • Bất cứ lúc nào bạn cần support. Chúng tôi Support bạn 24/7/365.

Liên hệ Quảng cáo và Hợp tác trên Exam24h

Số điện thoại liên hệ:

 • Trần Đức Hoài: 081.512.2114

 • Vũ Văn An: 0984.126.141

Email liên hệ:

 • Email: info@exam24h.com

Thời gian liên hệ:

 • Bất cứ lúc nào bạn cần liên hệ. Chúng tôi sẽ trả lời bạn 24/7/365.

Liên hệ Đầu tư Exam24h

Số điện thoại liên hệ:

 • Trần Đức Hoài: 081.512.2114

 • Vũ Văn An: 0984.126.141

Email liên hệ:

 • Email: info@exam24h.com

Last updated