Exam24h Studio

Exam24h Studio là một khu vực dành riêng cho Nhà sáng tạo nội dung của Exam24h, tất cả các thao chỉnh sửa, thêm mới Đề thi, Video, Livestream và Khóa học đều được thực hiện tại Studio.

Exam24h Studio truy cập bằng cách nào?

Bạn có thể truy cập từ địa chỉ sau:

https://studio.exam24h.com

Ngoài ra Exam24h Studio cũng có sẵn ở ngoài trang chủ mà bạn tiếp cận dễ dàng:

Sử dụng Exam24h Studio như thế nào?

Hướng dẫn này chỉ dành cho bạn khi bạn đã có một kênh trên Exam24h. Nếu bạn chưa có Kênh vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo Kênh trên Exam24h để được hướng dẫn chi tiết.

Trên đây là giao diện của Exam24h Studio. Bạn cần chọn một kênh bạn quản lý để bắt đầu sử dụng.

Các tính năng trên Exam24h Studio

  • Quản lý đề thi

  • Quản lý Video

  • Quản lý Khóa học

  • Quản lý Thu nhập - Số liệu thống kê

  • Quản lý người dùng

  • Tìm kiếm hướng dẫn

  • Liên hệ tới Đội ngũ hỗ trợ

  • Cài đặt kênh chi tiết

Quản lý đề thi trên Exam24h Studio

Tất cả các đề thi bạn đăng tải trên kênh của mình được thống kê chi tiết từ Exam24h Studio. Bạn có thể thực hiện các thao tác với đề thi của mình:

Để thực hiên các thao tác đó bạn di chuột vào đề thi sau đó bạn sẽ thấy ở dưới Tiêu đề có những hành động bạn cần thực hiện.

Để Xóa đề thi bạn tích chọn vào một hoặc nhiều đề thi sau đó kéo xuống dưới:

Nhấp vào XÓA TẠM n MỤC ĐÃ CHỌN

Để xem chi tiết các hướng dẫn Đăng tải đề thi, Chỉnh sửa, Thống kê và xem điểm số của Học sinh. Mời bạn truy cập tại đây.

Quản lý Video trên Exam24h

Giao diện quản lý Video sẽ giống với giao diện quản lý đề thi của bạn. Các thao tác chỉnh sửa, thống kê và xóa Video cũng được thao tác tương tự với đề thi.

Để xem chi tiết tất cả hướng dẫn Đăng tải, Chỉnh sửa cũng như xem thống kê Video mời bạn truy cập tại đây.

Quản lý Khóa học trên Exam24h

Vẫn giao diện quản lý quen thuộc. Mọi thao tác chỉnh sửa, thống kê và xóa Khóa học được thao tác tương tự với đề thi và Video.

Để xem chi tiết hướng dẫn Tạo khóa học, chỉnh sửa cũng như xem thống kê Khóa học mời bạn truy cập tại đây.

Thống kê trên Exam24h Studio

Chúng tôi có một hướng dẫn riêng dành cho thao tác Xem thống kê trên Exam24h Studio. Mời bạn truy cập tại đây.

Quản lý Người dùng trên Exam24h Studio

Chúng tôi có một hướng dẫn riêng dành cho thao tác Quản lý người dùng trên Exam24h Studio. Mời bạn truy cập tại đây.

Tìm kiếm trợ giúp trên Exam24h Studio

Để tìm kiếm trợ giúp bạn truy cập vào mục Trợ giúp tại Exam24h Studio

Tại ô tìm kiếm bạn có thể tìm kiếm những điều bạn cần và truy cập vào hướng dẫn. Nếu bạn vẫn chưa thể tìm được điều mình muốn, hãy quay trở lại trang Trợ giúp và Nhắn tin tới đội ngũ Hỗ trợ tại hộp chat ở góc phải phía dưới.

Last updated