Hướng dẫn xem Thống kê Kênh

Trang thống kê chi tiết kênh của bạn về doanh thu, lượt thi cũng như các lượt bình luận, đánh giá, con số trực quan giúp bạn theo dõi được tổng quan kênh của mình.

Trang thống kê tổng quan

Tại trang thống kê tổng quan sẽ hiển thị thu nhập của bạn trên kênh. Hiển thị các số liệu liên quan tới lượt theo dõi, lượt thi, phổ điểm của kênh bạn.

Vui lòng chọn một khoảng thời gian mà bạn cần xem thống kê. Hệ thống sẽ tự động chọn 30 ngày gần nhất cho bạn.

Màn hình đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy chi tiết các lượt thi trên Kênh của bạn.

Bạn có thể xem thống kê theo cacsc lượt theo dõi để biết được các lượt theo dõi trong một khoảng thời gian.

Lượt tương tác sẽ thống kê các bình luận, đánh giá trên kênh của bạn.

Đối với phổ điểm bạn sẽ nhìn thấy phổ điểm trên kênh của mình.

Thống kê doanh thu trên Kênh

Tại trang thống kê doanh thu bạn sẽ biết được doanh thu từ Nhuận bút, từ Bán lời giải và khóa học trong từng ngày chi tiết tại đây. Bạn sẽ thấy được từ Đầu ngày tới giờ, Ngày hôm Qua, đầu tuần tới giờ và trong tháng này. Cũng như thống kê doanh thu tổng của những tháng trước.

Bạn có thể nhìn thấy biểu đồ doanh thu của bạn trong khoảng thời gian được cài đặt.

Bạn có thể xem chi tiết doanh thu từ Nhuận bút chi tiết của mình ở phía dưới:

Để biết thêm cách tính doanh thu nhuận bút và số tiền từ lời giải và khóa học vui lòng tìm hiểu tại đây.

Thống kê chi tiết Đề thi

Truy ập vào Quản lý đề thi của bạn, sau đó chọn vào một đề thi mà bạn muốn xem thống kê.

Thống kê theo thời gian thực:

Bạn có thể biết được Học sinh nào đang làm bài, học sinh nào rời thi trên đề thi của bạn. Những học sinh đang làm bài là những học sinh đang nhìn vào màn hình để thi. Những học sinh đang RỜI THI là những học sinh đã bấm bất kỳ một tab nào đó hoặc có hành vi gian lận trên kênh.

Thống kê tổng quan về số lượt thi, số phút thi và phổ điểm của bài thi. Bạn có thể chọn khoảng thời gian để thống kê.

Xem chi tiết điểm số, thời gian bắt đầu, kết thúc của học sinh. Bạn cũng có thể tải Danh sách này dưới dạng Excel để xem chi tiết tổng hợp.

Bạn có thể tìm kiếm theo tên của học sinh, bấm vào một trong những bài thi để xem chi tiết học sinh chọn câu nào, sai câu nào.

Bạn có thể sắp xếp theo Điểm số, thời gian bắt đầu và Họ tên thí sinh.

Nếu cần hỗ trợ bạn vui lòng ghé thăm trang Liên hệ của Exam24h để tìm trợ giúp.

Last updated