Hướng dẫn đăng tải Video và Livestream

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Video

Bạn chọn Nút ĐĂNG VIDEO MỚI

Bước 2: Tải lên 1 Video mới

Sau khi bấm vào nút Đăng Video Mới bạn sẽ nhìn thấy giao diện như sau:

Kéo thả hoặc ấn vào Nút TẢI LÊN VIDEO để bắt đầu tải lên.

Quá trình tải lên bạn sẽ thấy được % Video đã tải lên hệ thống.

Giới hạn Video: 1GB

Các định dạng Hỗ trợ: Tất cả các định dạng Video

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết Video

Sau khi tải lên, hệ thống sẽ tự Động xử lý Video của bạn để thành định dạng phổ biến với các thiết bị người dùng từ Di động tới Desktop.

Bạn không cần quan tâm tới quá trình xử lý này, vui lòng nhập đầy đủ thông tin Video như Tiêu đề Video, mô tả và Thẻ của Video.

Bước 4: Cấu hình Video

Tại mục Cấu hình Video bạn sẽ có các tùy chọn sau:

1. Chế độ Đăng tải Video:

Công khai: Chế độ này Video của bạn sẽ xuất hiện ở trang chủ của Kênh, mọi người đều có thể Xem được Video của bạn. Tất cả mọi người cũng có thể tìm kiếm Video của bạn thông qua bộ máy tìm kiếm.

Riêng tư: Chế độ này chỉ có bạn và các nhà sáng tạo nội dung Có quyền Hỗ trợ Viên, Biên tập viên và Quản trị viên trên Kênh của bạn mới có thể xem được Video này. Video của bạn cũng không xuất hiện trên các bộ máy tìm kiếm.

Không công khai: Chế độ này sẽ đưa Video của bạn về dạng Không công khai trên Kênh của bạn. Video chỉ hiển thị trên Khóa học mà bạn đã thêm Video này vào. Bạn và các Quản trị viên, Biên tập Viên và Hỗ trợ viên của bạn sẽ xem được Video này. Những Học viên đã mua khóa học chứa Video sẽ xem được Video của bạn.

Lên lịch phát: Chế độ này sẽ đưa Video của bạn về dạng công chiếu. Bạn cần chọn thời gian phát hành Video. Sau thời gian công chiếu Video của bạn sẽ trở thành chế độ Công Khai.

Để có thể cài đặt lịch phát cho Video Không Công khai trên khóa học Vui lòng tùy chọn và cài đặt ở Khóa học.

2. Ảnh thu nhỏ của Video.

Hệ thống sẽ tự động hiển thị ảnh thu nhỏ của Video từ các đoạn trích. Vui lòng chọn một hoặc có thể tải lên ảnh thu nhỏ của mình.

Bước 5: Hoàn tất việc đăng tải Video

Sau khi hoàn tất việc nhập các thông tin, vui lòng ấn vào nút XUẤT BẢN để đăng tải Video của bạn lên. Bạn có thể tùy chỉnh video sau này tại Exam24h Studio.

Nếu cần hỗ trợ vui lòng truy cập vào trang Hỗ trợ của Exam24h để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ Hỗ trợ viên của Exam24h.

Last updated