Quyền riêng tư

Tại Exam24h, sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức trên thế giới để đạt được nhiều hơn. Chúng tôi hiện làm điều này bằng cách xây dựng đám mây thông minh, phát minh lại các quy trình kinh doanh và sản xuất, đồng thời giúp điện toán mang tính cá nhân hơn. Trong tất cả những điều này, chúng tôi sẽ duy trì giá trị vô tận của quyền riêng tư và giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát dữ liệu.

Điều này bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng bạn có những lựa chọn ý nghĩa liên quan đến cách thức và lý do dữ liệu được thu thập và sử dụng cũng như đảm bảo rằng bạn có thông tin mình cần để thực hiện các lựa chọn phù hợp với bạn trên các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi nỗ lực làm việc để giành được sự tin tưởng của bạn mỗi ngày bằng cách tập trung vào sáu nguyên tắc chính về quyền riêng tư:

  • Điều khiển: Chúng tôi giúp bạn kiểm soát quyền riêng tư của mình bằng các công cụ dễ sử dụng và lựa chọn rõ ràng.

  • Tính minh bạch: Chúng tôi sẽ minh bạch về việc thu thập dữ liệu và sử dụng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

  • Bảo mật: Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu bạn ủy thác cho chúng tôi thông qua mã hóa và bảo mật mạnh.

  • Các biện pháp bảo vệ mạnh bằng pháp lý: Chúng tôi sẽ tuân thủ luật về quyền riêng tư của địa phương bạn và đấu tranh để bảo vệ quyền riêng tư của bạn về mặt pháp lý như một quyền cơ bản của con người.

  • Không nhắm mục tiêu dựa trên nội dung: Chúng tôi sẽ không sử dụng email, trò chuyện, tệp hoặc nội dung cá nhân khác để nhắm mục tiêu quảng cáo tới bạn.

  • Những lợi ích dành cho bạn: Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để mang lại lợi ích cho bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn.

Các nguyên tắc này tạo thành nền tảng cho phương pháp tiếp cận quyền riêng tư của Exam24h và sẽ tiếp tục định hình cách chúng tôi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Trên phần còn lại của trang web này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết cung cấp thêm thông tin và tùy chọn điều khiển để bạn có thể đưa ra các quyết định đúng đắn cho mình. Đồng thời, chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện, do đó nếu bạn nhận thấy điều gì đó trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hoạt động theo cách bạn mong đợi liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng cho chúng tôi biết.

Exam24h thu thập loại dữ liệu nào?

Exam24h thu thập dữ liệu để giúp bạn làm được nhiều hơn nữa. Để thực hiện điều này, chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để vận hành và cải thiện phần mềm, dịch vụ và thiết bị của mình, cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa và giúp đảm bảo an toàn cho bạn. Dưới đây là một số loại dữ liệu phổ biến nhất mà chúng tôi thu thập.

Dữ liệu duyệt web và các tìm kiếm trực tuyến

Giống như nhiều công cụ tìm kiếm, chúng tôi sử dụng lịch sử tìm kiếm của bạn và lịch sử được tổng hợp từ những người khác để cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm tốt hơn.

Thông tin cá nhân cơ bản

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân cơ bản như Họ và tên, Email của bạn để bạn có thể kết nối với những người bạn của mình.

Tại Exam24h chúng tôi cần có Cookie để hoạt động trang web cũng như giúp nhận diện được bạn. Tham khảo thêm Chính sách Cookie của chúng tôi.

Last updated