Links

Exam24h Tuyển Dụng

Tại Exam24h chúng tôi đang cần tuyển những vị trí sau đây

Vuejs, Reactjs Frontent Developer

Hình thức làm việc: Part Time
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nhận hồ sơ: 31-12-2019

Digital Marketing Executive

Hình thức làm việc: Part Time
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nhận hồ sơ: 31-12-2019
Các bạn ứng viên vui lòng liên hệ tới Exam24h để biết thêm thông tin tuyển dụng.
Số điện thoại: 0984.126.141 (An)