Các quy tắc tính điểm và Bảng Xếp Hạng

Truy cập vào trang Bảng xếp hạng Tổng

Từ Menu ở phía tay Trái bạn có thể truy cập vào Bảng xếp hạng Tổng tại tab BẢNG XẾP HẠNG. Bạn sẽ thấy được Bảng xếp hạng có giao diện như sau:

Có 4 loại bảng xếp hạng Tuần - Tháng - Quý và Tổng hợp

Quy tắc tính điểm trên Bảng xếp hạng tổng

Sau đây là Quy tắc tính điểm tích lũy trên Bảng xếp hạng Tổng:

Loại

Nội dung

Hệ số tích lũy chung

10

Số điểm tích lũy tối đa khi thi Online

15 (X1.5)

Số điểm tích lũy tối đa khi thi thường

(Ôn tập)

10 (X1)

Các kênh áp dụng tích lũy điểm

Lần thi áp dụng tích lũy điểm

Lần đầu tiên

Thời gian cập nhật bảng xếp hạng

00:05 hàng ngày

Bảng xếp hạng trên mỗi Đề thi

Tại mỗi đề thi Exam24h có hai loại bảng xếp hạng

1. Bảng xếp hạng Online

Bảng xếp hạng Online là bảng xếp hạng Những thành viên tham gia thi dưới hình thức thi Online trên bài thi. Số lượng thí sinh hiển thị trên Bảng xếp hạng là 10 thí sinh.

Tương tự, bảng xếp hạng Offline là bảng xếp hạng khi các thí sinh tham gia thi Ôn tập tại bài thi.

Nếu cần thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ từ Exam24h các bạn truy cập vào Trang Hỗ trợ để liên hệ tới chúng tôi nhé!

Last updated