Hướng dẫn cài đặt kênh cơ bản

Truy cập vào trang Cài đặt

Tại trang Kênh của bạn trên Exam24h Study bạn sẽ thấy nút cài đặt ở ngay trang kênh của mình:

Hoặc đối với kênh Premium

Hoặc bạn có thể truy cập vào Kênh của mình trên Studio:

Cài đặt Ảnh đại diện và Ảnh bìa

Bắt đầu với việc cài đặt ảnh đại diện và ảnh bìa của kênh giúp Kênh của bạn trở nên sống động và thu hút hơn.

Lưu ý với ảnh Bìa bạn hãy chọn hình ảnh có kích thước Full HD trở lên để kênh đẹp hơn.

Cài đặt các thông tin cơ bản

Bạn có thể tùy chỉnh các thông tin cơ bản của Kênh như Mô tả, Tên, Quốc gia và Ngôn ngữ cũng như các thông tin liên hệ trên Kênh của bạn.

Cài đặt các thông tin nâng cao

Tính năng nâng cao chỉ dùng cho các Kênh Premium, nếu bạn chưa biết về Kênh Premium vui lòng tìm hiểu tại đây.

Bạn có thể cài Đặt tên miền của Kênh, cài đặt Slogan của kênh cũng như tắt quảng cáo trên Kênh.

Cài đặt Vai trò (Chọn Admin cho kênh)

Bạn có thể thêm tối đa tới 20 người quản lý kênh của bạn

Để thêm một thành viên mới trở thành Biên tập viên hoặc Quản trị viên bạn nhập Email và chọn Quyền của thành viên đó sau đó ấn thêm. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập Mật khẩu của bạn để tiếp tục.

Các hệ thống phân quyền như sau:

QUẢN TRỊ VIÊN Có thể quản lý tất cả các khía cạnh của Kênh. Họ có thể: tạo đề thi, trả lời và xóa bình luận trên Kênh, xem quản trị viên nào đã tạo đề thi hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên đề thi, chỉnh sửa chi tiết tài khoản Kênh từ Trang đồng thời chỉ định vai trò trên Kênh.

BIÊN TẬP VIÊN Có thể đăng đề thi với tư cách Kênh, trả lời và xóa bình luận trên Kênh, xem quản trị viên nào đã tạo đề thi hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên đề thi đồng thời chỉnh sửa chi tiết tài khoản Kênh.

HỖ TRỢ VIÊN Có thể trả lời và xóa bình luận trên Kênh, xem quản trị viên nào đã tạo đề thi hoặc bình luận và chỉnh sửa cơ bản tài khoản Kênh.

NHÀ PHÂN TÍCH Có thể xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận.

Bạn có thể xóa chính mình khỏi kênh khi kênh của bạn có trên 1 thành viên. Vui lòng liên hệ tới nhóm Admin khi bạn muốn xóa bạn khỏi kênh khi chỉ có bạn (Xóa kênh)

Cài đặt chủ đề trên Kênh

Bạn có thể chọn Chủ đề và sửa đổi tại trang cài đặt kênh. Vui lòng chọn ít nhất 1 và tối đa 3 chủ đề trên kênh của bạn.

Cài đặt kênh chính thức

Tìm hiểu thêm về Kênh chính thức tại đây. Khi trở thành kênh chính thức bạn có thể Bật kiếm tiền trên Kênh của bạn. Vui lòng xem chi tiết về các ưu đãi của Kênh chính thức tại đây.

Nếu cần bất cứ thông tin thêm hoặc cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ viên qua các thông tin hỗ trợ sau đây.

Last updated